© 2015   DFComp, s.r.o.    ·  Všetky práva vyhradené  ·
0911 208 721
Kontaktné údaje:
0911 208 721
Kde nás nájdete:
DFComp, s.r.o.
Nábrežie Hornádu 3364/5
052 01 Spišská Nová Ves
dfcomp@dfcomp.sk
Fakturačné údaje:
DFComp, s.r.o.
Nábrežie Hornádu 3364/5
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 47852461
DIČ: 2024118514

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu SK: 5059767073 / 0900

IBAN: SK9109000000005059767073
SWIFT/BIC: GIBASKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 36106/V
www.dfcomp.sk

zabezpečujeme servis počítačov, notebookov, tabletov
inštalácia a reinštalácia systému
prečistenie hardvéru a softvéru
obnova a zálohovanie dát
odstránenie vírusov a škodlivého softvéru
dfcomp@dfcomp.sk
www.dfcomp.eu
dfcomp