© 2015   DFComp, s.r.o.    ·  Všetky práva vyhradené  ·
0911 208 721
1.) Diagnostika chyby zariadenia
počítač.....................................................................................
notebook..................................................................................
( ceny neplatia pri ďalšom servisnom zásahu )
5-10 €
5-10 €
Testovaním zistíme príčinu poruchy počítača a následne navrhneme opatrenia k jej odstráneniu ( výmenu poškodeného harddisku HDD, grafickej karty ).
2.) Záchrana - obnova dát ( Datarecovery )
Obnovíme dáta z poškodených zariadení HDD, SSD, USB flash, CD, DVD, pamäťové karty a zálohujeme ich na bezpečné miesto externého zariadenia. Zachraňujeme vymazané dáta, po formátovaní, zrušení partícií, po poškodení mechanickej a elektronickej časti ( fotografie, videa, dokumenty pdf, word, excel, )
počítač.....................................................................................
notebook..................................................................................
od 30 €
od 30 €
3.) Preinštalovanie operačného systému
Preinštalujeme starý poškodený systém za nový ( ktorý zákazník poskytol vopred zakúpený ), nainštalujeme potrebné ovládače, systémové knižnice, aktualizácie, bezpečnostné záplaty.
počítač.....................................................................................
notebook..................................................................................
+ zálohovanie dát ( napr. dokumenty, fotografie, videa ).................
5-15 €
15 €
15 €
4.) Zálohovanie a ochrana dát
Zálohujeme dáta zo starého počítača na bezpečné miesto externého zariadenia. Zálohované dáta kopírujeme do nového počítača na média a pamäťové karty.
( fotografie, videa, dokumenty pdf, word, excel, )
počítač.....................................................................................
notebook..................................................................................
20-50 €
20-50 €
5.) Odborné vyčistenie hardvéru
Vyčistíme nečistoty a prach vo vnútorných priestoroch, ventilačných otvoroch, chladičoch. Skontrolujeme funkčnosť ventilátorov a v prípade zistení poruchy ventilátor opravíme alebo vymeníme. Vyčistenie odporúčame vykonávať minimálne raz za 1 rok. Ak sa počítač nečistí, tým sa znižuje účinnosť chladenia
a spôsobuje tak prehrievaniu komponentov ( procesora, grafickej karty ).
počítač.....................................................................................
notebook..................................................................................
15 €
10 €
6.) Odborné odvírenie a zrýchlenie systému
Preskenujeme a nájdeme škodlivý softvér v počítači ( vírusy, trójske kone, spyware, malware ). Nainštalujeme potrebné aktualizácie, bezpečnostné záplaty
a zákazníkom zakúpený antivírusový program.
10-13 €
počítač.....................................................................................
notebook..................................................................................
10-13 €
7.) Výmena poškodeného komponentu
Po diagnostike počítača a zistení príčine poškodeného komponentu vytipujeme kompatibilný nový náhradný diel pre výmenu ( výmenu poškodeného harddisku HDD, grafickej karty, základnej dosky, zvukovej karty, plasty ).
počítač.....................................................................................
notebook..................................................................................
+ cena nového komponentu
10-20 €
10-40 €
8.) Výmena poškodených LCD notebook
Vymeníme poškodené alebo prasknuté LCD panely.
notebook...................................................................................
+ cena nového LCD panelu
23 €
Cenník služieb
zabezpečujeme servis počítačov, notebookov, tabletov
inštalácia a reinštalácia systému
prečistenie hardvéru a softvéru
obnova a zálohovanie dát
odstránenie vírusov a škodlivého softvéru
dfcomp@dfcomp.sk

dfcomp